Inovativnost je gonilo življenja

Leopold Povše, sicer finančni direktor v podjetju Lafarge Cement Trbovlje in pa dolgoletni član komisije za inovacije pri območni gospodarski zbornici Zasavje, nekaj let tudi pri GZS, je v začetku leta 2013 po upokojitvi dolgoletnega predsednika mag. Andreja Pušnika prevzel nalogo predsednika komisije za inovacije pri OZ Zasavje, ki je v sredo, 19. junija, podelila priznanja najboljšim zasavskim inovatorjem za leto 2012.

inovativnost-in-odgovornost

 

Kako ste zadovoljni z »izplenom« inovacij za leto 2012?
Prijav je bilo manj kot lani, vendar je največje odstopanje v številu prijav v občini Hrastnik, kar pripisujemo temu, da občina Hrastnik nič več ne podeljuje pomoči za prijavoj. Ta denarna spodbuda je v preteklih letih motivirala kakšno podjetje, da je prijavilo več inovacij, ki pa morda niso bile dovolj »domišljene«. Zadovoljen sem, da so letošnje prijave bolj kakovostne in je nivo ocen bolj usklajen. Pozitivno sta me presenetila inovator Matic Hribar iz Trbovelj, pa tudi inovacija za učilo, ki jo je prijavila Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje. V prihodnosti si želimo še več takšnih prijaviteljev z različnih področij, športa, šolstva, turizma, storitvene dejavnosti nasploh.

Ste s prevzemom vodenja komisije uvedli kakšne spremembe pri ocenjevanju?
Kriterije določa GZS in po njih smo vedno ocenjevali tudi zasavske inovacije. Spomnil bi, da so prvi začeli podeljevati nagrade inovatorjem v Zasavju in ko je idejo povzela GZS, je spremenila koncept ocenjevanja. Dolgo časa smo se upirali, a nazadnje sprejeli njihove kriterije. Glede na situacijo se mi zdijo ti kriteriji boljši, manj zapleteni in trenutno prikazujejo tudi bolj realno stanje.

Spremembe sem uvedel pri ocenjevanju. Če je prej postopek potekal tako, da so vsi ocenjevalci ocenili vse prispele inovacije po predpisanih kriterijih, jih vpisali v program, ki je izračunal povprečno oceno in dal rezultate, smo tokrat k zadevi pristopili bolj osebno. Prijavljene inovacije sem razdelil med ocenjevalce, ki so jih preštudirali, jih predstavili ostalim ocenjevalcem in na podlagi pogovora smo potem oblikovali tudi oceno. Sprememba je tudi ta, da član komisije ne sme ocenjevati inovacije podjetja, v katerem je zaposlen.

Lafarge je med dobitniki zlatih priznanj?
Podelili smo tri zlata priznanja in med njimi je eno prejel tudi Lafarge. Inovacija se nanaša na apnenice v Zidanem Mostu, kjer so naši inovatorji z minimalnim vložkom 3000 evrov dvignili storilnost mlina iz leta 1920 s 5 na 15 ton na uro.